Lucia Projekt

Az emberkereskedelem áldozatainak megsegítése és kapacitásbővítés a határmenti régióban

A Baptista Szeretetszolgálat a LEFÖ-IBF osztrák partnerszervezetével 2013. szeptember 1-én indította el közös projektjét az emberkereskedelem ellen LUCIA néven.

A Projekt fő tevékenységei:

  • A munkaerő-kizsákmányolás érintettjeinek azonosítását és elérését segítő koncepció kialakítása
  • Két kutatás megvalósítása a partnerországokban a kényszermunka és a munkacélú kizsákmányolás témakörében.
  • Tapasztalatcsere a partnerek között
  • Szakértői hálózat létrehozása az áldozatok megsegítése érdekében a határmenti régióban
  • Az áldozatok segítését szolgáló koordinációs központ létrehozása és működtetése
  • Átmeneti otthon létrehozása az áldozatok számára

Háttér

A LEFŐ-IBF 1998 óta segíti az emberkereskedelem áldozatait, státuszát tekintve elismert áldozatsegítő központ. Ausztriában ők foglalkozhatnak egyedül az emberkereskedelem (női) áldozatainak pszichoszociális és jogi segítségnyújtásával. Az osztrák Büntetőeljárási törvény és a Sicherheitspolizeigesetz értelmében a rendőrség köteles őket értesítini, ha egy áldozatot azonosítanak. Kihallgatásokkor és tárgyalásokon is ők jogosultak munkatársaikon és ügyvédeiken keresztül pszichoszociális segítséget nyújtani az áldozatok számára.

Az emberkereskedelem ausztriai áldozatainak 13%-a magyar. Az érintettek (főleg nők) kapnak ugyan segítséget és támogatást a határ mindkét oldalán, de a magyar áldozatok hazatérése szoros együttműködést igényel a két ország szakértői között. Mindkét partner azzal a problémával találkozik, hogy jelentős hiány van olyan szakemberekből (főleg rendőrök, ügyvédek, orvosok, pszichológusok tekintetében), akik felkészültek az áldozatok tájékoztatására, segítésére és ellátására. A LEFÖ-IBF gyakran ütközik abba a problémába, hogy a magyar áldozatoknak hazatérésük után nem tudnak támogatást biztosítani, mert nincsen kapcsolatuk magyar szakemberekhez. Az érintettek száma elég magas ahhoz , a  BSZA-nak  több hazai szakember bevonásával dolgozzon együtt annak érdekében, hogy hatékony segítséget tudjon nyújtani.

Célcsoport

A projekt célcsoportját az emberkereskedelem áldozatai és a velük kapcsolatba kerülő szakemberek  képezik.  A magyar nőkkel és lányokkal kapcsolatban az emberkereskedelem kontextusában elsősorban a szexuális kizsákmányolást említi a közvélemény. Kisebb számban (az LEFÖ-IBF-hez és a BSZA-hoz kerülők esetében 1-2%-ban) férfiak is érintettek. Mindeközben a LEFÖ statisztikái alapján jelentős azoknak az aránya, akiket munkaerejük révén zsákmányoltak ki (pl. háztartásban). Az érintetteket a főleg rendőrség irányítja Ausztriában az IBF-hez illetve Magyarországon a BSZA-hoz. A 2013. július 1-je óta hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben szereplő kényszermunka és kizsákmányolás bűncselekményi tényállások alkalmazásával , a BSZA arra számít, hogy egyre több áldozattal (várhatóan férfiak is) tud kapcsolatba lépni.